ECR - Evropští konzervativci a reformisté: frakce Evropského parlamentu

Obhajuje 74 mandátů. Spitzenkandidátem je Jan Zahradil. Z českých stran do ní patří ODS, která obhajuje 2 mandáty.