Jste vidíte situaci 3 měsíce před volbami?

Devět krátkých anketních otázek k předvolebnímu vývoji.