Jak byste řešili, co nás trápí v EU?

Vyplňte krátký dotazník k otázkám, které nás trápí v EU. Migrace, terorismus, veřejné finance, emise, budoucnost EU.