Můj pohled na veřejné finance v EU. Souhlasíte?

Když jde o veřejné finance, zadlužené státy by se dluhu měly rychle zbavit, i za cenu drastických reforem.