Můj pohled na veřejné finance v EU. Souhlasíte?

Když jde o veřejné finance, vidím pozitivní posun, ale musíme zabránit populistickému rozhazování.