Můj pohled na veřejné finance v EU. Souhlasíte?

Když jde o veřejné finance, Komise by neměla mluvit do rozpočtů zemí, ani těch, které platí společnou měnou.