Moje řešení terorismu v EU. Souhlasíte?

V boji proti terorismu musí bezpečnostní složky jednotlivých členských států lépe spolupracovat, aby se mu co nejlépe předcházelo.