Moje řešení terorismu v EU. Souhlasíte?

V boji proti terorismu musí státy hlavně důsledně kontrolovat hranice, abychom věděli, kdo k nám přichází.