Agrární demokratická strana - volební program

Části programu: Preambule. Rovné podmínky pro všechny agrárníky v celé EU a cílená podpora živočišné výroby. Návrat k potravinové soběstačnosti České republiky, podpora výroby českých regionálních potravin. Jednotná kvalita potravin v celé EU a tvrdá kontrola dovozu závadných potravin již na hranicích s rizikovými státy. Rovné podmínky pro všechny podnikatele v celé EU, investiční pobídky musí být rovné pro zahraniční i domácí investory. Zahraniční politika EU musí být jasná a srozumitelná, hlavním cílem musí být bezpečnost v Evropě a její obrana. Racionální využívání Evropských fondů a dotací na smysluplné programy