ANO 2011 - volební program

Program má 17 bodů: Úvod, Chceme zásadní reformu EU, Bojujeme za přímý vliv na řízení EU, My rozhodneme, kdo u nás bude žít a pracovat, Rozpočet, Vnitřní trh, Bojujeme za podnikání našich firem na evropském trhu bez překážek a zbytečné byrokracie, Erasmus+, Ochrana spotřebitele, Bojujeme za stejnou kvalitu potravin, Digitální Evropa a Česko, Kohezní politika a evropské fondy, Společná zemědělská politika EU, Euro, Energetika, Doprava, Přizpůsobení se změně klimatu, udržení vody v krajině a životní prostředí