Milan Vodička, kandidát do Evropského parlamentu

Milan Vodička (APČR) odpovídá na pět otázek.