Miroslav Červenka, kandidát do Evropského parlamentu

Miroslav Červenka (APČR) odpovídá na pět otázek.