NE-VOLIM.cz - volební program

Části programu: Jeden člověk - jedna exekuce v rámci EU. Student mobily - Erasmus plus Jednotné omezení jízd kamionů v rámci EU! Jednotná kvalita základních potravin v rámci EU! Chceme čisté oceány! Základní jednotný mobilní tarif pro EU! Ponechme českou korunu! Zrušení evropské pohraniční agentury! Podpora rozvojových oblastí a válkou zničených zemí musí probíhat na daném místě! Koordinovaný trh pracovních sil v rámci EU! Podpoříme mobilitu seniorů v rámci EU!