Romská demokratická strana - volební program

RDS si klade své priority a cíle těchto osm bodů.